LF Klubs

2016. gada 15. jūlijā Lielformāta Fotogrāfijas kluba dibināšana Aizputes Mākslas rezidenču centrā SERDE.

Jaunumiem var sekot šeit.

MB Darbnīca virtualizējas

Vairāk kā 15 gadu ilgais MB Darbnīcas posms Artilērijas ielā ir beidzies, 2014. gada Mārtiņdiena bija pēdējā tik ierastajā adresē. Lai arī pakalpojumu spektrs teorētiski paliek iepriekšējais, visa saziņa par ILFORD filmu un papīra pieejamību, filmu attīstīšanu, negatīvu skennēšanu utt, – tagad virtuāli.

MB Skola

MB Skola kā publiski pieejamu lekciju un mācību kursu vieta ir beigusi pastāvēt. Par iespējām šeit.© MB, 2005-2016